منشور جنبش نان و آزادی

جنبش سبز از برجای ماندن جمهوری اسلامی دفاع می‌کند که تمام دوران موجودیت‌اش به غیر از دیکتاتوری و اختناق، نابرابری، ستم و تبعیض، فقر، گرسنگی و بیکاری نتیجه‌ای برای مردم ایران نداشته است. جنبش امروز ما، جنبش نان و آزادی، جنبش نفی جمهوری اسلامی است. برای
١- برانداختن جمهوری اسلامی
٢- جدائی کامل دین از دولت و نظام آموزشی کشور
٣- برقراری آزادی‌های سیاسی
٤- آزادی تمامی زندانیان سیاسی
٥- برابری حقوق سیاسی و اجتماعی زن و مرد، لغو حجاب اجباری
٦- برابری ملیت‌های ساکن ایران و خودمختاری منطقه‌ای برای  مناطقی با ترکیب ملی ویژه
٧- افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالای خط فقر، پرداخت بیمه بیکاری به تمامی بیکاران، آزادی تشکل و اعتصاب
٨- برقراری یک نظام جامع تامین اجتماعی از تولد تا پایان عمر


به جنبش نان و آزادی بپیوندید و با سازماندهی شبکه‌های اجتماعی، مبارزه را زیر پرچم جنبش نان و آزادی، سازمان دهید. 

از صفحه فیس بوک "جنبش نان و آزادی" دیدن کنید: "نان و آزادی" (Nan Wa Azadi)
آدرس ما در فیس بوک:
آدرسهای ای- میل جنبش نان و آزادی:    
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر